Svetový deň chorých

„Slávenie 29. svetového dňa chorých, ktorý pripadá na 11. február 2021 na liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej, je najvhodnejšou príležitosťou, aby sme osobitnú pozornosť venovali chorým a tým, ktorí sa o nich starajú, či už v zdravotníckych zariadeniach, rodinách, alebo v komunitách,“ prihovára sa vo svojom posolstve k Svetovému dňu chorých Svätý Otec František.

Obetovanie Pána – Hromnice

Na sviatok Obetovania Pána, ľudovo Hromnice, v úvode svätej omše kňaz požehnáva sviece. Hromničná sviečka má byť v každej kresťanskej domácnosti. Veriaci ju zapaľujú pri zvláštnych príležitostiach – keď im hrozí akékoľvek zlo, napríklad v čase búrky či živelných pohrôm – a prosia pri nich o odvrátenie nebezpečenstva. Hromničky sa zapaľujú aj pri umierajúcom a pri mŕtvom. Pokračovať v čítaní „Obetovanie Pána – Hromnice“

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 8. deň

Téma: Zmieriť sa s celým stvorenstvom

„Aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná.“ (Ján 15, 11)

Dnešné biblické zamyslenie je tu.

Ó, trikrát svätý Bože,
ďakujeme ti, že si nás stvoril a miluješ nás.
Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť v nás a v stvorení.
Daj, nech dokážeme hľadieť na svet, ako naň hľadíš ty – s láskou.
Nech sme v nádeji tohto pohľadu schopní budovať svet, v ktorom bude prekvitať pokoj a spravodlivosť, na slávu tvojho mena. Amen.

Nedeľa Božieho slova

Dnes, v tretiu nedeľu v Cezročnom období, je Nedeľa Božieho slova. Ustanovil ju pápež v roku 2019. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Poukazuje na dôležitosť čítania, rozjímania a dennej modlitby s Božím slovom.

V Jánovej apokalypse sa píše, že „Pán stojí pri dverách a klope. Kto počúvne jeho hlas a otvorí mu dvere, k tomu vojde a bude s ním večerať (porov. Zjv 3, 20). Kristus Ježiš zaklope na naše dvere skrze Sväté písmo. Ak počúvame a otvárame dvere našej mysle a srdca, potom vstúpi do nášho života a zostane s nami“.

František Trstenský o Nedeli Božieho slova. Celý článok tu.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 7. deň

Téma: Rásť v jednote

„Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Ján 15, 5a)

Biblické zamyslenie na dnes je tu.

Duchu Svätý,
ty oživujúci oheň a jemný dych, príď a prebývaj v nás.
Obnov v nás vášnivú túžbu po jednote, aby sme žili s vedomím puta, ktorým sme v tebe spojení.
Daj, nech sa všetci kresťania, ktorí si obliekli pri krste Krista, spoja a spoločne vydávajú svedectvo o nádeji, ktorá ich posilňuje.
Amen.

Svätý František Saleský, biskup, učiteľ Cirkvi

Dvadsiaty štvrtý január je dňom spomienky na sv. Františka Saleského.

„V dnešnej dobe, v ktorej mnohí ľudia pociťujú nepokoj, úzkosť až depresiu, je to práve František Saleský so svojím postojom jednoduchosti a radosti, ktorý nám môže svojimi radami pomôcť, ako ostať pokojným aj v tých najťažších situáciách života.“ (Zasvätený život)

O živote sv. Františka Saleského si prečítajte tu.