Obetovanie Pána – Hromnice

Na sviatok Obetovania Pána, ľudovo Hromnice, v úvode svätej omše kňaz požehnáva sviece. Hromničná sviečka má byť v každej kresťanskej domácnosti. Veriaci ju zapaľujú pri zvláštnych príležitostiach – keď im hrozí akékoľvek zlo, napríklad v čase búrky či živelných pohrôm – a prosia pri nich o odvrátenie nebezpečenstva. Hromničky sa zapaľujú aj pri umierajúcom a pri mŕtvom. Pokračovať v čítaní „Obetovanie Pána – Hromnice“

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 8. deň

Téma: Zmieriť sa s celým stvorenstvom

„Aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná.“ (Ján 15, 11)

Dnešné biblické zamyslenie je tu.

Ó, trikrát svätý Bože,
ďakujeme ti, že si nás stvoril a miluješ nás.
Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť v nás a v stvorení.
Daj, nech dokážeme hľadieť na svet, ako naň hľadíš ty – s láskou.
Nech sme v nádeji tohto pohľadu schopní budovať svet, v ktorom bude prekvitať pokoj a spravodlivosť, na slávu tvojho mena. Amen.

Nedeľa Božieho slova

Dnes, v tretiu nedeľu v Cezročnom období, je Nedeľa Božieho slova. Ustanovil ju pápež v roku 2019. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Poukazuje na dôležitosť čítania, rozjímania a dennej modlitby s Božím slovom.

V Jánovej apokalypse sa píše, že „Pán stojí pri dverách a klope. Kto počúvne jeho hlas a otvorí mu dvere, k tomu vojde a bude s ním večerať (porov. Zjv 3, 20). Kristus Ježiš zaklope na naše dvere skrze Sväté písmo. Ak počúvame a otvárame dvere našej mysle a srdca, potom vstúpi do nášho života a zostane s nami“.

František Trstenský o Nedeli Božieho slova. Celý článok tu.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 7. deň

Téma: Rásť v jednote

„Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Ján 15, 5a)

Biblické zamyslenie na dnes je tu.

Duchu Svätý,
ty oživujúci oheň a jemný dych, príď a prebývaj v nás.
Obnov v nás vášnivú túžbu po jednote, aby sme žili s vedomím puta, ktorým sme v tebe spojení.
Daj, nech sa všetci kresťania, ktorí si obliekli pri krste Krista, spoja a spoločne vydávajú svedectvo o nádeji, ktorá ich posilňuje.
Amen.

Svätý František Saleský, biskup, učiteľ Cirkvi

Dvadsiaty štvrtý január je dňom spomienky na sv. Františka Saleského.

„V dnešnej dobe, v ktorej mnohí ľudia pociťujú nepokoj, úzkosť až depresiu, je to práve František Saleský so svojím postojom jednoduchosti a radosti, ktorý nám môže svojimi radami pomôcť, ako ostať pokojným aj v tých najťažších situáciách života.“ (Zasvätený život)

O živote sv. Františka Saleského si prečítajte tu.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 6. deň

Téma: Prívetivo prijímať iných

„Choďte a prinášajte ovocie, aby vaše ovocie zostávalo.“ (Ján 15, 16b)

Biblické zamyslenie na dnes je tu.

Ježišu Kriste,
túžime bezvýhradne prijímať bratov a sestry, ktorí sú medzi nami.
Ty vieš, ako často sa cítime bezmocní zoči-voči ich utrpeniu, no ty nás vždy predchádzaš, ty si ich už prijal vo svojom súcite.
Prihovor sa im cez naše slová, pomôž im cez naše činy a nech tvoje požehnanie spočinie na nás všetkých.
Amen.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 5. deň

Téma: Nechajte sa premeniť Slovom

„Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.“ (Ján 15, 3)

Biblické zamyslenie na dnes je tu.

Buď zvelebený Bože, náš Otec,
za dar tvojho slova vo Svätom písme.
Buď zvelebený za jeho premieňajúcu moc.
Pomôž nám zvoliť si život a veď nás svojím Duchom, aby sme mohli zakúsiť šťastie, o ktoré sa tak veľmi chceš s nami podeliť.
Amen.