Panna Mária Kráľovná

Pri príležitosti stého výročia vyhlásenia dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie korunoval pápež Pius XII. 1. novembra 1954 rímsky milostivý obraz v chráme Santa Maria Maggiore Salus Populi Romani.

Zároveň ustanovil nový mariánsky sviatok Panny Márie Kráľovnej, ktorý sa dovtedy už niekoľko rokov slávil vo viacerých biskupstvách.

Panna Mária, Kráľovná neba i zeme, oroduj za nás.

Nanebovzatie Panny Márie

Dnes slávime v našej farnosti zasvätenej Preblahoslavenej Panne Márii Nanebovzatej hodovú slávnosť.

Blahoslavená si, Mária, pretože si bola vyzdvihnutá medzi anjelské zbory a spoločne s Kristom si dosiahla večné víťazstvo.