Svätá Ružena z Limy, panna

Svätá Ružena Limská je patrónkou záhradníkov a kvetinárov; pri poraneniach a pôrode; hlavnou patrónkou Ameriky, Peru, Filipín, Západnej Indie a Limy.

Narodila sa 20. apríla 1586 v Lime – hlavnom meste Peru v Južnej Amerike. Jej rodičia, bohatí Španieli, jej pri krste dali meno Izabela. Keď bola ešte v kolíske, pre jej výnimočnú krásu ju indiánska pestúnka pomenovala Rosa (Ruža) a toto meno jej ostalo.

Ružena bola výnimočné dieťa, bola nesmierne trpezlivá. Odmala žila tichým a nenápadným životom. Čítala spisy mystikov, postila sa, túžila po rehoľnom živote. Ctila si najmä sv. Katarínu Sienskú. V auguste roku 1606 si obliekla rúcho tretieho rádu sv. Dominika, keďže kláštor vtedy v Lime ešte nejestvoval. Mnoho času trávila v modlitbe, dlhé hodiny strávila v kostole pred Oltárnou sviatosťou. Stále sa postila. Nejedávala mäso, v piatok a sobotu jedla iba chlieb a vodu.

V záhrade svojich rodičov si dala postaviť pustovňu. Tam žila v samote. Dvanásť hodín denne venovala modlitbe, desať hodín práci a dve hodiny spávala. Šila, priadla, obrábala záhradu a predajom vlastných výrobkov podporovala rodičov, ktorí medzitým upadli do núdze. Pri modlitbe mávala často extázy a videnia. Veľa sa modlievala za misijné územia a často hovorievala, že keby bola mužom, išla by na misie. Podporovala misionárov svojimi modlitbami. Modlila sa aj za to, aby do Peru prišli dominikánky. Kláštor po jej smrti v Lime naozaj založili a prvá, ktorá doň vstúpila, bola jej matka, v tom čase už vdova.

Ružena zomrela 24. augusta 1617 vo veku 31 rokov.  Pápež Klement X. ju v roku 1671 vyhlásil za svätú ako vôbec prvú z celej Ameriky.

Zdroj: Životopisy svätých