Svätý Bartolomej, apoštol

Svätý Bartolomej patril medzi dvanástich apoštolov.

Rímske martyrológium uvádza, že po Kristovom nanebovstúpení pôsobil v Indii, Mezopotámii, Perzii, Egypte a v Arménsku, kde ho stiahli z kože a sťali v Derbende na západnom pobreží Kaspického mora. Zobrazuje sa väčšinou s nožom – nástrojom umučenia – a s knihou evanjelia. Existuje evanjelium, ktoré nesie jeho meno, považuje sa však za apokryfné.

Zdroj: Životopisy svätých