Služba čítania

Nedeľa 5. februára

Jozefína Mrázová
Anna Fajtáková

NEDEĽA 12. februára

Ľudmila Gúthová
Peter Švarc

NEDEĽA 19. februára

Hana Hollá
Anna Martiniak

nedeľa 26. februára

Katarína Lukáčová
Peter Švarc

NEDEĽA 5. marca

Jozefína Mrázová
Anna Fajtáková

NEDEĽA 12. marca

Anna Fajtáková
Ľudmila Gúthová

NEDEĽA 19. marca

Anna Martiniak
Hana Hollá

nedeľa 26. marca

Katarína Lukáčová
Peter Švarc

 

Čítajúci si môžu v prípade potreby dátum čítania alebo poradie čítaní medzi sebou vymeniť.

Liturgický kalendár nájdete tu.

Rady pre lektorov čítajúcich Božie slovo nájdete tu.