Služba čítania

nedeľa 12. mája

Tomáš Volko
Ľudmila Gúthová

nedeľa 19. mája

Mia Šírová
Matúš Križek

nedeľa 26. mája

Mária Radochová
Barbora Králová

nedeľa 2. júna

Richard Markovič
Peter Švarc

Nedeľa 9. júna

Hanka Hollá
Anna Martiniak

nedeľa 16. júna

Jozefína Mrázová
Anna Fajtáková

 

Čítajúci si môžu v prípade potreby dátum čítania alebo poradie čítaní medzi sebou vymeniť.

Liturgický kalendár nájdete tu.

Rady pre lektorov čítajúcich Božie slovo nájdete tu.