Služba čítania

Nedeľa 19. septembra

Tomáš Volko st.
Peter Švarc

Nedeľa 26. Septembra

Júlia Wolfová
Richard Markovič

Nedeľa 3. októbra

Jozefína Mrázová
Anna Fajtáková

Nedeľa 10. októbra

Sára Ráčková
Júlia Wolfová

Nedeľa 17. októbra

Ľudmila Gúthová
Katarína Lukáčová

 

Čítajúci si môžu v prípade potreby dátum čítania alebo poradie čítaní medzi sebou vymeniť.