Služba čítania

Nedeľa 22. mája

Júlia Wolfová
Ľudmila Gúthová

Nedeľa 29. Mája

Richard Markovič
Katarína Lukáčová

Nedeľa 5. júna

Jozefína Mrázová
Anna Fajtáková

Nedeľa 12. júna

Jozefína Mrázová
Peter Švarc

 

Čítajúci si môžu v prípade potreby dátum čítania alebo poradie čítaní medzi sebou vymeniť.

Rady pre lektorov čítajúcich Božie slovo nájdete tu.