Služba čítania

Palmová (kvetná) NEDEĽA 2. Apríla

Hana Hollá
Anna Martiniak

zelený štvrtok 6. apríla

Katarína Lukáčová
Peter Švarc

veľký piatok 7. apríla

Eliška Hodeková
Lucia Hodeková

Svätá (Biela) sobota 8. apríla

Jozefína Mrázová
Anna Fajtáková
Peter Švarc
Ľudmila Gúthová
Katarína Lukáčová

veľkonočná nedeľa 9. apríla

Jozefína Mrázová
Anna Fajtáková

 

Čítajúci si môžu v prípade potreby dátum čítania alebo poradie čítaní medzi sebou vymeniť.

Liturgický kalendár nájdete tu.

Rady pre lektorov čítajúcich Božie slovo nájdete tu.