Služba čítania

Nedeľa 14. novembra

7.45 h – Katarína Lukáčová
8.45 h – Júlia Wolfová, Peter Švarc

Nedeľa 21. novembra

7.45 h – Jozefína Mrázová
8.45 h – Anna Fajtáková, Richard Markovič

 

Čítajúci si môžu v prípade potreby dátum čítania alebo poradie čítaní medzi sebou vymeniť.

Rady pre lektorov čítajúcich Božie slovo nájdete tu.