Služba čítania

Nedeľa 25. septembra

Júlia Wolfová
Tomáš Volko

Nedeľa 2. októbra

Jozefína Mrázová
Anna Fajtáková

Nedeľa 9. októbra

Ľudmila Gúthová
Katarína Lukáčová

Nedeľa 16. októbra

Richard Markovič
Peter Švarc

 

Čítajúci si môžu v prípade potreby dátum čítania alebo poradie čítaní medzi sebou vymeniť.

Rady pre lektorov čítajúcich Božie slovo nájdete tu.