Oznamy

2. – 9. október 2022 

Liturgický kalendár

Nedeľa
Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

Utorok
Svätého Františka Assiského, spomienka

Piatok
Ružencovej Panny Márie, spomienka

Nedeľa
Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
8.30 h – za † Viktora a Zuzanu Fialovcov, sestru Máriu Smolinskú a rodičov Juraja a Magdalénu

Utorok
16.30 h – na poďakovanie s prosbou o zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pri príležitosti životného jubilea p. Emílie Mrázovej

Štvrtok
16.30 h – na poďakovanie s prosbou o ochranu Panny Márie pre celú rodinu

Piatok
16.30 h – spoločná svätá omša za zosnulých

Nedeľa
8.30 h – za † Františka a Annu Hollých


V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Svätá spoveď bude pred svätou omšou. Chorých a starších navštívim v piatok doobeda.
 

Vo štvrtok bude o 16.00 h pred svätou omšou poklona Oltárnej sviatosti.
 

Mesiac október je zasvätený Panne Márii a modlitbe svätého ruženca. S touto modlitbou sú spojené úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, či sa spoločne modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení za týchto podmienok: stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, modlitbu na úmysel Svätého Otca, úmysel varovať sa aj ľahkého hriechu a sväté prijímanie.
 

Birmovancov pozývam na stretnutie v kostole v pondelok o 17.30 h.
 

Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

Slávnosť výročia posviacky kostola sa slávi v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.