Oznamy

19. – 26. september 2021  

Liturgický kalendár

Nedeľa
Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

Pondelok
Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Utorok
Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Štvrtok
Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

Nedeľa
Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
8.45 h – za † rodinu Trajlinkovú, Štefániu, Petra a syna Jozefa 

Utorok
16.30 h – za † Františka Hujsu, rodičov a starých rodičov

Štvrtok
16.30 h – za † Serafínu Dobrovodskú

Nedeľa
8.45 h – za † Gregora a Františku Osuských a dcéry a zaťov


Od utorka sa budú sväté omše v našom kostole cez týždeň slúžiť o 16.30 h (pozor, zmena času zo 17.30 h na 16.30 h).


V nedeľu 26. septembra bude zbierka na pomoc núdznym na Kube. Zbierka má byť ovocím návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku.
 

Od pondelka podľa COVID automatu bude náš okres v oranžovej farbe, a preto budú platiť určité obmedzenia, ktoré budeme musieť všetci rešpektovať. Prosím všetkých návštevníkov kostola a tých, ktorí sa budú zúčastňovať na svätých omšiach, aby do kostola priniesli na papieriku napísané meno, priezvisko a číslo telefónu a papierik vložili do obálky. Toto platí už od zajtra. Takisto prosím, aby ste si sadali len na miesta, ktoré budú vyznačené. Dobrovoľníkov, ktorí majú záujem pomôcť s organizáciou a zapojiť sa do tejto práce, prosím, aby po svätej omši prišli do sakristie.


Pripomínam, nech sa  žiaci šiesteho ročníka a starší, ktorí majú záujem o prijatie sviatosti birmovania, prihlásia do konca septembra v sakristii. To isté platí aj pre dospelých, ktorí chcú prijať sviatosť krstu a ďalšie sviatosti.
 

V týchto dňoch sa modlíme za tieto farnosti:

19. a 20. septembra za farnosť Vištuk,
21., 22. a 23. septembra za farnosť Most pri Bratislave,
24., 25. a 26. septembra za farnosť Bernolákovo.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 
 

Modlitba k Panne Márii

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!

Modlitba za Slovensko

Slovenskí biskupi povolávajú k modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu a k šíreniu nasledujúcej modlitby za Slovensko medzi všetkými veriacimi.

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť, a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.

Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

15. august – slávnosť nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie