Oznamy


Liturgický kalendár

Nedeľa 4. júna
Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Pondelok 5. júna
Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok 8. júna
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť

Nedeľa 11. júna
Desiata nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 4. júna
8.30 h – za † Cyrila a Helenu Bečárovcov, brata Jozefa a rodičov z oboch strán

Utorok 6. júna
17.30 h – za † Stanislava Fumača a ostatnú zomrelú rodinu

Streda 7. júna
15.00 h – za † Máriu Ružovú, zádušná svätá omša

Štvrtok 8. júna
17.00 h – za † Františka a Máriu Moravčíkovcov a starých rodičov Hurbanovcov

Nedeľa 11. júna
8.00 h – za † Antona Sítha a rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu


Vo štvrtok máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovo Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Svätá omša bude o 17.00 h. 


Procesia na oslavu Božieho Tela a Krvi sa bude konať v nedeľu po svätej omši o 8.00 h. Prosím o prípravu oltárov. Dievčatá prosím, aby si priniesli lupienky na posypanie cesty pred Pánom Ježišom.


Na budúcu nedeľu 11. júna sa bude konať v areáli cirkevnej školy v Malackách Deň rodiny. Informácie o programe nájdete tu. Program sa začína o 11.00 h a končí o 17.00 h.
 

Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

Slávnosť výročia posviacky kostola sa slávi v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.