Oznamy

22. – 29. máj 2022 

Liturgický kalendár

Nedeľa
Šiesta veľkonočná nedeľa

Štvrtok
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Nedeľa
Siedma veľkonočná nedeľa

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
8.30 h – za † Ervína a Jozefínu Vrablicovcov a za rodičov z oboch strán

Utorok
17.30 h – za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie /č. 102/

Štvrtok
17.30 h – za † Martina Šimkoviča, manželku Veroniku, sestru Fabiánu a syna

Nedeľa
8.30 h – za † Michala Zábaka


Vo štvrtok na slávnosť Nanebovstúpenia Pána je prikázaný sviatok. V tento deň je každý kresťan katolík povinný zúčastniť sa na svätej omši.


Birmovancov pozývam na svätú omšu v nedeľu o 8.30 h a po nej na stretnutie.


Minulú nedeľu ste na zakúpenie hodín na vežu kostola obetovali 590 eur. Za tieto milodary vyslovujem Pán Boh zaplať.


Na budúcu nedeľu bude po svätej omši zbierka na katolícke masmédiá.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

Slávnosť výročia posviacky kostola sa slávi v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.