Oznamy

21. – 28. november 2021  

Liturgický kalendár

Nedeľa
Tridsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období – slávnosť Krista Kráľa

Pondelok
Svätej Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Streda
Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov

Nedeľa
Prvá adventná nedeľa

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
7.45 h – za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie v chorobe
8.45 h – na úmysel otca arcibiskupa

Utorok
16.30 h – za Svätého Otca Františka


Od štvrtka 25. novembra 2021 je na základe rozhodnutia vlády v Slovenskej republike zavedený lockdown. 

Počas lockdownu je zrušené verejné slávenie svätých omší. Veriaci sa na svätých omšiach majú zúčastňovať prostredníctvom vysielania katolíckych médií.
 
Vyspovedať sa a prijať sväté prijímanie možno individuálne po telefonickom dohovore s kňazom.
 
Obrady krstu a sobáša možno slúžiť s maximálnym počtom 6 účastníkov.
 
Pohrebné obrady sú bez kapacitného obmedzenia, ale za dodržania prísnych protiepidemických opatrení.
 

Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

V týchto dňoch sa modlíme za tieto farnosti:
21. a 22. novembra za farnosť Lehnice,
23., 24. a 25. novembra za farnosť Šamorín,
26., 27. a 28. novembra za farnosť Veľká Paka. 


Modlitba k Panne Márii

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!

Modlitba za Slovensko

Slovenskí biskupi povolávajú k modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu a k šíreniu nasledujúcej modlitby za Slovensko medzi všetkými veriacimi.

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobených pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť, a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.

Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

15. august – slávnosť nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie.