Oznamy

17. – 24. október 2021  

Liturgický kalendár

Nedeľa
Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

Pondelok
Svätého Lukáša, evanjelistu, sviatok

Piatok
Svätého Jána Pavla II., pápeža, spomienka

Nedeľa
Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
8.45 h – za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre celú rodinu (č. 160) 

Utorok
16.30 h – za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre rodinu Čermákovú (č. 114)

Štvrtok
16.30 h – za † Ervína a Jozefínu Vrablicovcov a rodičov z oboch strán

Nedeľa
7.45 h – na úmysel
8.45 h – Antona a Rozáliu Privrelovcov, bratov a rodičov z oboch strán


V nedeľu 17. októbra ako tretiu v mesiaci bude zvonček obetovaný na opravu lavíc a spovedníc.


Všetkých pozývam a povzbudzujem k spoločnej modlitbe svätého ruženca, ktorý sa modlíme pred svätou omšou. 


Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.


Kto má záujem v budúcom roku odoberať časopis Posol Božského Srdca, nech sa prihlási v sakristii.


Na budúci týždeň budeme v červenej farbe, a preto sa protipandemické opatrenia menia.

– Svätá omša v nedeľu o 8.45 h bude pre zaočkovaných občanov. Počet zaočkovaných je neobmedzený a zúčastniť sa môžu i deti do 12 rokov bez očkovania.
– Sväté omše v nedeľu o 7.45 h a sväté omše v týždni sú pre všetkých. Podmienkou je 1 osoba na 15 štvorcových metrov.
– Záväzné sú respirátory pre všetkých aj pre zaočkovaných. Taktiež vás veľmi prosím, aby ste ich mali riadne nasadené na tvári a tak chránili seba aj iných a boli ohľaduplní k tým, ktorí majú slabú imunitu.
– Na všetky sväté omše sú aj naďalej potrebné lístky s menom a číslom telefónu.


Sväté prijímanie sa bude podávať na ruku. Tí, ktorí chcú prijímať sväté prijímanie tradičným spôsobom, pristúpia na konci.
 

V týchto dňoch sa modlíme za tieto farnosti:
17.  októbra za farnosť Kaplna,
18., 19. a 20. októbra za farnosť Kostolná pri Dunaji,
21., 22. a 23. októbra za farnosť Kráľová pri Senci,
24. októbra za farnosť Miloslavov.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 
 

Modlitba k Panne Márii

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!

Modlitba za Slovensko

Slovenskí biskupi povolávajú k modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu a k šíreniu nasledujúcej modlitby za Slovensko medzi všetkými veriacimi.

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobených pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť, a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.

Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

15. august – slávnosť nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie