Oznamy


Liturgický kalendár

Nedeľa 5. februára
Piata nedeľa v Cezročnom období

Pondelok 6. februára
Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Piatok 10. februára
Svätej Školastiky, panny, spomienka

Sobota 11. februára
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, spomienka

Nedeľa 12. februára
Šiesta nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 5. februára
8.30 h – za † rodičov Viktora a Júliu Plušovcov, brata Jozefa a starých rodičov

Utorok 7. februára
16.30 h – za † Angelu a Jozefa Čermákovcov, Paulínu Exnerovú, synov Štefana a Konštantína

Štvrtok 9. februára
16.30 h – za † Máriu a Františka Hollých a rodičov z oboch strán (č. 255)

Nedeľa 12. februára
8.30 h – za dar viery pre deti


V sobotu 11. februára je Svetový deň chorých, vo svojich modlitbách preto obzvlášť pamätajme na seniorov a chorých.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

Slávnosť výročia posviacky kostola sa slávi v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.