Oznamy

Liturgický kalendár

Nedeľa 9. júna
Desiata nedeľa v Cezročnom období

Utorok 11. júna
Svätého Barnabáša, apoštola, spomienka

Štvrtok 13. júna
Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 16. júna
Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 9. júna
8.30 h – na poďakovanie za dožitých 80 rokov pre Emíliu s prosbou o Božie milosti a ochranu Panny Márie (401)

Utorok 11. júna

17.30 h – za † Jozefa a Klotildu Hasákovcov, rodičov a starých rodičov z oboch strán

Štvrtok 13. júna
17.30 h – za † Máriu Mihálovú a syna Jozefa

Nedeľa 16. júna
8.30 h – za † Antona a Jolanu Žáčkovcov a rodičov z oboch strán


Na budúcu nedeľu bude zvonček obetovaný na opravu vonkajšej fasády kostola
 

Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročné slávnosti kostola

Hody sa vo farnosti Malé Leváre slávia v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Výročie posviacky kostola si pripomíname 25. októbra.