Oznamy

Farské oznamy
28. február – 7. marec 2021   

Liturgický kalendár

Nedeľa 28. 2.
Druhá pôstna nedeľa

Nedeľa 7. 3.
Tretia pôstna nedeľa

Viac tu.

Máme čas pôstu, a preto vás, milí farníci, povzbudzujem, aby ste sa zúčastňovali na svätej omši a pobožnosti krížovej cesty cez katolícke médiá.

Informujem, že aj v tejto dobe vysluhujem sviatosti. Ak má niekto záujem o sviatosť krstu, svätú spoveď, pomazanie chorých alebo sobáš, môže sa na mňa obrátiť telefonicky, osobne alebo mailom.

Bohoslužby

Na základe uznesenia vlády SR je od 1. januára 2021 pozastavené verejné slávenie bohoslužieb.

V kostole sa nesmie konať nijaké hromadné podujatie: to sa týka svätých omší, verejného spovedania aj podávania svätého prijímania.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Na svätých omšiach sa zúčastňujte prostredníctvom médií:

 
Priamy prenos pobožnosti krížovej cesty z Katedrály sv. Martina v Bratislave môžete každý piatok o 20.00 h sledovať tu.
 


Oznamy TK Konferencie biskupo
v Slovenska

Informácie o živote Cirkvi počas pandémie koronavírusu

Modlitba za Slovensko

Slovenskí biskupi povolávajú k modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu a k šíreniu nasledujúcej modlitby za Slovensko medzi všetkými veriacimi.

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť, a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Modlitba k Panne Márii

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.

Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

15. august – slávnosť nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie