Oznamy

Liturgický kalendár

Nedeľa 14. júla
Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

Pondelok 15. júla
Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 17. júla
Svätých Andreja-Svorada a Beňadika, pustovníkov, spomienka

Nedeľa 21. júla
Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 14. júla
8.30 h – za † Félixa a Amáliu Kunákovcov a rodičov z oboch strán

Utorok 16. júla
17.30 h – za pomoc a ochranu Panny Márie 

Štvrtok 18. júla
17.30 h – za † Etelu Prášilovú, výročná svätá omša, a za ostatnú zomrelú rodinu

Nedeľa 21. júla
8.30 h – na poďakovanie za dožitých 80 rokov s prosbou o Božie milosti a ochranu Panny Márie


Na budúcu nedeľu bude zvonček obetovaný na opravu vonkajšej fasády kostola.
 

Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročné slávnosti kostola

Hody sa vo farnosti Malé Leváre slávia v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Výročie posviacky kostola si pripomíname 25. októbra.