Oznamy

23. – 30. január 2022 

Liturgický kalendár

Nedeľa
Tretia nedeľa v Cezročnom období, Nedeľa Božieho slova

Pondelok
Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok
Obrátenie svätého Pavla, apoštola, sviatok

Streda
Svätých Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Piatok
Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa
Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
8.30 h – za † Luciu, č. 415

Utorok
16.30 h – za † Pavla Fiedlera, výročná svätá omša

Štvrtok
16.30 h – za † Antona Gútha, švagra Félixa, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

Nedeľa
8.30 h – za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre celú rodinu, č. 415


Podľa covid automatu v súčasnosti môže byť v našom kostole 100 ľudí v režime OP. Odporúčané je šachovnicové sedenie, horné dýchacie cesty musia byť prekryté respirátorom a treba mať pri sebe potvrdenie o zaočkovaní alebo prekonaní covidu- 19.
 
Svätá spoveď a sväté prijímanie pre nezaočkovaných bude každú nedeľu od 9.30 h. do 9.40 h. Iný termín možný po telefonickej dohode so mnou.
 
Na reštaurovanie spovednice sa minulú nedeľu vybralo 380 €. Za tieto vaše milodary vyslovujem srdečne Pán Boh zaplať.
 
 

Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

V týchto dňoch sa modlíme za tieto farnosti:
23. a 24. januára za farnosť Bratislava-Rusovce,
25., 26. a 27. januára za farnosť Bratislava Sedembolestnej Panny Márie,
28., 29. a 30. januára za farnosť Bratislava Svätej rodiny. 


Modlitba k Panne Márii

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!

Modlitba za Slovensko

Slovenskí biskupi povolávajú k modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu a k šíreniu nasledujúcej modlitby za Slovensko medzi všetkými veriacimi.

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobených pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť, a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.

Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

15. august – slávnosť nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie.