Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii Nanebovzatej.

 Dnes je štvrtok, 8. júna 2023
Modlime sa za farnosť:
Kuklov, dekanát Šaštín

 

Oznamy


Liturgický kalendár

Nedeľa 4. júna
Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Pondelok 5. júna
Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok 8. júna
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť

Nedeľa 11. júna
Desiata nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 4. júna
8.30 h – za † Cyrila a Helenu Bečárovcov, brata Jozefa a rodičov z oboch strán

Utorok 6. júna
17.30 h – za † Stanislava Fumača a ostatnú zomrelú rodinu

Streda 7. júna
15.00 h – za † Máriu Ružovú, zádušná svätá omša

Štvrtok 8. júna
17.00 h – za † Františka a Máriu Moravčíkovcov a starých rodičov Hurbanovcov

Nedeľa 11. júna
8.00 h – za † Antona Sítha a rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu


Vo štvrtok máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovo Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Svätá omša bude o 17.00 h. 


Procesia na oslavu Božieho Tela a Krvi sa bude konať v nedeľu po svätej omši o 8.00 h. Prosím o prípravu oltárov. Dievčatá prosím, aby si priniesli lupienky na posypanie cesty pred Pánom Ježišom.


Na budúcu nedeľu 11. júna sa bude konať v areáli cirkevnej školy v Malackách Deň rodiny. Informácie o programe nájdete tu. Program sa začína o 11.00 h a končí o 17.00 h.
 

Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

Slávnosť výročia posviacky kostola sa slávi v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre

Telefón: 034/779 41 08

E-mail: faravlevare@gmail.com

Webstránka: farnostmalelevare.sk

Číslo účtu farnosti Malé Leváre: 
SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.