Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii Nanebovzatej.

 Dnes je štvrtok, 25. apríla 2024
Modlime sa za farnosť:
Vrbovce, dekanát Senica

 

Oznamy

Liturgický kalendár

Nedeľa 21. apríla
Štvrtá veľkonočná nedeľa

Utorok 23. apríla
Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok 25. apríla
Svätého Marka, evanjelistu, sviatok

Nedeľa 28. apríla
Piata veľkonočná nedeľa

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 21. apríla
8.30 h – za † Emila a Jozefu Hollých, dcéru, zaťov a ostatnú zomrelú rodinu

Utorok 23. apríla
17.30 h – za † Juraja a Máriu Galbovcov

Piatok 26. apríla
17.30 h – za † rodičov Klasovcov Jozefku, Alojza, syna Jozefa a rodičov z oboch strán

Nedeľa 28. apríla
8.30 h – za † Jaroslava Slámu a rodičov z oboch strán


V piatok 26. apríla bude v našej farnosti celodenná poklona Oltárnej sviatosti, ktorá sa začne o 10.00 h a bude ukončená pred svätou omšou. Povzbudzujem vás k súkromnej poklone cez deň.
 

Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam v utorok o 17.30 h na svätú omšu a po nej na stretnutie.
 

Dnes po svätej omši je zbierka na seminár našej rehole.
 

Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročné slávnosti kostola

Hody sa vo farnosti Malé Leváre slávia v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Výročie posviacky kostola si pripomíname 25. októbra.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre

Telefón: 034/779 41 08

E-mail: faravlevare@gmail.com

Webstránka: farnostmalelevare.sk

Číslo účtu farnosti Malé Leváre: 
SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.