Lurdská jaskyňa

Jaskyňa Lurdskej Panny Márie sa nachádza v areáli kostola, v ktorom bol v minulosti cintorín. Bola postavená v roku 1942, keď bola vo farnosti založená Mariánska kongregácia a Zväz katolíckej mládeže. Na financovaní a realizácii jej stavby sa podieľala celá farnosť.