Služba upratovania

19. – 24. júl
Prvá ruža, horliteľka A. Síthová

26. – 31. júl
Druhá ruža, horliteľka D. Kopiarová

2. – 7. august
Tretia ruža, horliteľka A. Kujanová

9. – 14. august
Štvrtá ruža, horliteľka A. Mošovská

16. – 21. august
Piata ruža, horliteľka E. Marčíková

Kostol sa zvyčajne upratuje vo štvrtok alebo v piatok po svätej omši alebo v sobotu dopoludnia. Záujemcovia o zapojenie sa do upratovania, informujte sa o jeho čase v konkrétnom týždni u horliteľky ruže, ktorá službu vykonáva.