Služba upratovania

13. – 18. máj

Prvá ruža, horliteľka A. Síthová

20. – 25. máj

Druhá ruža, horliteľka D. Kopiarová

27. máj – 1. jún

Tretia ruža, horliteľka A. Kujanová

3. – 8. jún

Štvrtá ruža, horliteľka A. Mošovská

10. – 15. jún

Piata ruža, horliteľka E. Marčíková