Služba upratovania

9. – 14. JANUÁR

Prvá ruža, horliteľka A. Síthová

16. – 21. JANUÁR

Druhá ruža, horliteľka D. Kopiarová

23. – 28. JANUÁR

Tretia ruža, horliteľka A. Kujanová

30. január– 4. február

Štvrtá ruža, horliteľka A. Mošovská

6. – 11. február

Piata ruža, horliteľka E. Marčíková