Služba upratovania

11. – 16. september

Prvá ruža, horliteľka A. Síthová

18. – 23. september

Druhá ruža, horliteľka D. Kopiarová

25. – 30. september

Tretia ruža, horliteľka A. Kujanová

2. – 7. október

Štvrtá ruža, horliteľka A. Mošovská

9. – 14. október

Piata ruža, horliteľka E. Marčíková