Služba upratovania

26. september – 1. október

Prvá ruža, horliteľka A. Síthová

3. – 8. október

Druhá ruža, horliteľka D. Kopiarová

10. – 15. október

Tretia ruža, horliteľka A. Kujanová

17. – 22. október

Štvrtá ruža, horliteľka A. Mošovská

24. – 29. október

Piata ruža, horliteľka E. Marčíková