Služba upratovania

29. máj – 3. jún

Prvá ruža, horliteľka A. Síthová

5. – 10. jún

Druhá ruža, horliteľka D. Kopiarová

12. – 17. jún

Tretia ruža, horliteľka A. Kujanová

19. – 24. jún

Štvrtá ruža, horliteľka A. Mošovská

26. jún – 1. júl

Piata ruža, horliteľka E. Marčíková