Služba upratovania

17. – 22. jún

Prvá ruža, horliteľka A. Síthová

24. – 29. jún

Druhá ruža, horliteľka D. Kopiarová

1. – 6. júl

Tretia ruža, horliteľka A. Kujanová

8. – 13. júl

Štvrtá ruža, horliteľka A. Mošovská

15. – 20. júl

Piata ruža, horliteľka E. Marčíková