Staň sa dobrovoľníkom pri návšteve Svätého Otca

Bratislavská arcidiecéza: Srdečne pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého Otca v Šaštíne 15. septembra 2021.

Registrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese dobrovolnicipapez.abuba.sk, prípadne priamo na navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik.

Na facebookovom profile Bratislavskej arcidiecézy sa k nám prihovára s osobným pozvaním otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský i speváčka Dominika Jurena.

Budúci novokňaz Borovský: Mojím snom je stať sa svätým kňazom

Rím 18. mája (TK KBS) Rodák zo Slovenska Branislav Borovský z Prelatúry Opus Dei prijme sviatosť vysviacky v sobotu 22. mája v Ríme. Spolu s ďalšími 26 členmi prelatúry ho vysvätí za kňaza osobný tajomník emeritného pápeža Benedikta XVI. arcibiskup Georg Gänswein. Prenos vysviacky bude možné sledovať na stránke www.opusdei.sk. Nasledujúci deň, na slávnosť zoslania Ducha Svätého, bude sláviť primičnú svätú omšu o 9.30 h v Bazilike sv. Apolinára v Ríme.

Primičnú svätú omšu na Slovensku bude mať v nedeľu 30. mája o 10.30 h v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Prenos svätej omše bude možné sledovať tu.
[celý článok]

V Nedeľu Božieho milosrdenstva zvony pozvú k modlitbe za obete pandémie

 

Bratislava 6. apríla (TK KBS) V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie covid-19, i za všetky ostatné obete pandémie. Jedenásteho apríla bude Katolícka cirkev sláviť Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

„Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, ako aj za ich blízkych a pozostalých,“ povedal predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

[celý článok]

K tebe sa utiekame, svätý Jozef

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu.
S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.
Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach.
Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu.
Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
Amen.

Popolcová streda

TV LUX: Popolcová streda bude tento rok 17. februára. Vatikán pre pandémiu upravil spôsob udeľovania popolca. Čo sa zmení? U nás je zatiaľ verejné slávenie svätých omší zakázané, ako sa teda dostaneme k popolcovému „krížiku“? A o čom je začiatok pôstneho obdobia?

Vypočujte si tu.