Všetkých svätých

Korene sviatku Všetkých svätých siahajú do 4. storočia. Vo Východnej cirkvi sa už vtedy slávila spomienka na všetkých, ktorí položili svoj život za vieru.

V Západnej cirkvi sa datuje vznik spomienky na všetkých svätých na začiatok 7. storočia. V roku 608 sa 13. mája slávila v Ríme posviacka bývalého pohanského chrámu Panteónu, ktorý bol vystavaný v roku 25 pred Kristom. Pápež sv. Bonifác IV. nariadil, aby z neho vyhádzali všetky pohanské modly, a premenil Panteón na kresťanský chrám. Zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom. Zároveň nariadil, aby sa vo výročný deň posviacky konala slávnosť všetkých svätých.

Pápež Gregor III. v roku 731 ustanovil, aby sa slávnosť uctievania všetkých svätých slávila v Ríme 1. novembra. Veriaci si tak začali pripomínať, že je mnoho svätých, ktorí počas roka nemajú svoj sviatok.

O sto rokov neskôr (roku 844) pápež Gregor IV. rozšíril slávenie tohto sviatku na celú Cirkev. Odvtedy sa každoročne slávi po celom svete.

Zdroj: Životopisy svätých