Najsvätejšie meno Panny Márie

Tak ako zvykneme sláviť svoje meniny, slávime aj meniny Panny Márie. Meno Mária pochádza z hebrejského slova Mirjam alebo egyptského Meri-jam. Význam je diskutabilný, v súčasnosti sa toto meno prekladá ako Bohu milá alebo Bohom milovaná.

Po prvýkrát sa meno Mária vyskytuje v Biblii, keď sa spomína Mojžišova sestra, ktorá nosila toto meno. V evanjeliách sa vyskytuje pomerne často – nosila ho Mária Magdaléna, Mária Kleopasova, Mária z Betánie atď. Aj v dejinách po narodení Krista patrí toto meno medzi najpopulárnejšie.

Slávenie sviatku Mena Panny Márie sa spája s udalosťami v 17. storočí, keď kresťanskú Európu ohrozovali pohanskí Turci. Rozhodujúca bitka sa odohrala 12. septembra 1683 pri Viedni. Kresťanskí vojaci, ktorí sa pred bojom utiekali o pomoc k Panne Márii, Turkov na hlavu porazili. Odvtedy začala moc Turkov v Európe upadať. Všetci boli presvedčení, že za túto veľkú udalosť môžu ďakovať najmä Panne Márii. Pápež Inocent XI. z vďačnosti už nasledujúceho roku ustanovil sviatok Mena Panny Márie pre celú Cirkev. Pôvodne sa slávil v nedeľu v oktáve sviatku Narodenia Panny Márie, ale pápež sv. Pius X. ho ustanovil na 12. september – deň, keď sa odohrala bitka pri Viedni.

Menu Panny Márie je zasvätený kostol vo Veľkých Levároch.

Zdroj: Životopisy svätých