Narodenie Panny Márie

Kedy a kde presne sa narodila Panna Mária, nevieme. Podľa tradície sa jej rodičia volali Joachim a Anna. O mieste narodenia sa tradujú tri rôzne mienky. Jedna z nich považuje za miesto narodenia Božej Matky Betlehem. Druhá tradícia lokalizuje Máriino narodenie do Seforu, asi štyri kilometre severne od Betlehema.  Mohlo to byť však len miesto, kde Panna Mária so svojimi rodičmi len bývali, miesto jej narodenia mohlo byť aj iné. Tretia tradícia hovorí, že Panna Mária sa narodila v Jeruzaleme.

Sviatok Narodenia Panny Márie slávi Cirkev 8. septembra. V tento sviatok sa koná výročná púť v bazilike v Marianke.

Zdroj: Životopisy svätých