Krst Krista Pána

Krst Ježiša v rieke Jordán je medzníkom v jeho pozemskom živote, pretože je začiatkom jeho verejného účinkovania. Zaznamenali ho všetci traja synoptickí evanjelisti (Mt 3, 13 – 17; Mk 1, 9 – 11; Lk 3, 21 – 22) a implicitne sa o ňom zmieňuje i svätý Ján.

Pôvodne si Kristov krst Cirkev pripomínala s poklonou troch mudrcov a s prvým Ježišovým zázrakom v Káne na sviatok Zjavenia Pána (6. januára). Od roku 1969 sa však slávi osobitne, a to v nedeľu po Zjavení Pána.

Vešperami v nedeľu Krstu Pána sa končí Vianočné obdobie. Až do 22. februára, keď Popolcovou stredou vstúpime do Pôstneho obdobia, budeme prežívať prvú časť Cezročného obdobia.

Zdroj TK KBS

Jeden komentár k “Krst Krista Pána”

Komentáre sú zakázané.