Modlitba na začiatku nového roka

Pane Ježišu, Ty si Cesta, Pravda a Život. Na začiatku tohto nového roka, ktorý začíname v tvojom mene, pod ochranou tvojej a našej Matky Panny Márie, vrúcne ťa prosíme: zachovaj nás vo svojej milosti a láske.

Buď cestou našej vôle, buď pravdou našej mysle, buď životom našich duší a jediným cieľom nášho života. Chráň nás od zlého, zachovaj nás v zdraví, upevňuj našu vieru, obdarúvaj nás darmi Ducha Svätého, aby nás nič neodlúčilo od teba, aby sme žili ako Božie deti, ktoré dennodenne vzývajú Otca na nebesiach.

Prosíme ťa, daj, aby sme celý rok prežili v posväcujúcej milosti, aby sme svoje utrpenie a bolesti spájali s tvojimi utrpeniami pre dobro tvojej Cirkvi a na spásu sveta.

Pomáhaj nám, aby tento rok bol pre každého z nás rokom spásy, aby sme nepadli do ťažkého hriechu, aby sme konali pokánie, nech Eucharistia stvárňuje v našich srdciach teba a nech v blížnych slúžime tebe.

Daj, aby sme v tomto novom roku posvätnou liturgiou ešte väčšmi vzdávali vďaky Bohu Otcovi, spolu s tebou ho oslavovali, plnšie posväcovali seba, horlivejšie budovali Cirkev a tebe sa vrúcnejšie klaňali ako svojmu Bohu.

Pane Ježišu, daj, aby sa zlí stali dobrými a dobrí nech sa deň čo deň stávajú lepšími a tak blaženejšími a šťastnejšími. Nech nik márne neprosí, ale nech každý u teba nájde, čo potrebuje: smutný útechu, chorý zdravie, hriešnik odpustenie a milosť, slabý pomoc, bezradný radcu, pochybujúci istotu, opustený lásku, blúdiaci pravdu a každý spásu.

A napokon, ak by mal byť tento rok posledným rokom našej životnej púte, daj, aby sme odchádzali z tohto sveta posilnení a pripravení sviatosťami na cestu do večnosti a tak šťastne mohli vojsť do nebeského kráľovstva, kde ťa budeme vidieť z tváre do tváre a s preblahoslavenou Pannou Máriou, so všetkými anjelmi a svätými chváliť a velebiť na veky vekov.

Amen.

Jeden komentár k “Modlitba na začiatku nového roka”

  1. Spätné upozornenie: clindamycin drug

Komentáre sú zakázané.