Svätá Monika

Monika je patrónkou kresťanských žien a matiek a pri modlitbách za obrátenie detí.

Narodila sa v roku 332 v Tagaste. Rodičia ju vydali za pohanského úradníka Patrícia. Svojho syna Augustína zachránila svojimi modlitbami (modlila sa zaňho sedemnásť rokov) a slzami od poblúdenia a nemravného života. „Syn, pre ktorého matka vyplakala toľko sĺz, sa nemôže stratiť,“ povedal istý kňaz Monike, keď bola opäť zúfala nad výstredným a bezcieľnym životom svojho syna. Augustín sa obrátil a dal sa pokrstiť. Stal sa biskupom a cirkevným učiteľom.

Svätá Monika zomrela v roku 387. Cirkev jej spomienku slávi 27. augusta, deň pred sviatkom sv. Augustína.

Viac o svätej Monike tu.