Svätý Vavrinec, diakon a mučeník

Cirkev si svätého Vavrinca pripomína v deň jeho smrti 10. augusta. Utiekajú sa k nemu komici, kuchári, chudobní, ale aj knihovníci a archivári.Vavrinec sa zrejme narodil koncom decembra v roku 225 v Španielsku. Za jeho rodičov sa považujú mučeníci Orentius a Patientia.

V dnešnej Zaragoze sa stretol s budúcim pápežom Sixtom II. Obaja vraj spolu odišli zo Španielska do Ríma. Sixtus sa v roku 257 stal pápežom a mladého Vavrinca vysvätil za diakona. Poveril ho spravovaním majetku Cirkvi a distribúciou milodarov chudobným. V tom čase to bola veľmi dôležitá pozícia a pápež tak Vavrincovi vyjadril absolútnu dôveru.

Zakrátko však ich puto rozdelil cisár Valerián. Začiatkom augusta v roku 258 vydal totiž nariadenie usmrtiť všetkých kňazov, diakonov i biskupov. Prvého chytili pápeža. Zajali ho 6. augusta 258 pri slávení liturgie a hneď ho aj popravili. Pápežova smrť predbehla tú Vavrincovu o pár dní.

Vavrinec bol známy tým, že rozdával milodary chudobným, preto sa rímsky prefekt domnieval, že Cirkev musí byť bohatá, a žiadal od Vavrinca cirkevné majetky. Vavrinec odpovedal prefektovi, že Cirkev má skutočne veľké bohatstvo, a vyžiadal si pár dní, aby mohol všetok majetok zhromaždiť.

Keď sa o niekoľko dní stretol s prefektom, ukázal mu poklady Cirkvi: zástupy slepých, chromých, mrzákov, malomocných i sirôt. „Toto je skutočné bohatstvo Cirkvi,“ povedal Vavrinec prefektovi. Prefekta to, samozrejme, nahnevalo a Vavrinec si týmto aktom podpísal rozsudok smrti. Zabili ho 10. augusta 258, teda len štyri dni po smrti pápeža Sixta II.

Prefekt dal pripraviť rošt a žeravé uhlie, na ktoré položili zviazaného Vavrinca. Hoci pri mučení dlho trpel, legenda hovorí o jeho veselej poznámke: „Na tejto strane som už upečený, otočte ma!“ Nakoniec však zrejme zomrel sťatím.

Jeho mučeníctvo zanechalo veľký dojem nielen medzi kresťanmi. Obrátil aj mnoho pohanov a úcta k nemu sa rýchlo šírila. V Ríme ho po svätom Petrovi a Pavlovi považujú za tretieho patróna mesta. Bazilika svätého Vavrinca za hradbami, ktorá vznikla nad jeho hrobom, sa stala jedným zo siedmich hlavných rímskych kostolov a je tiež obľúbeným pútnickým miestom. Nachádza sa v nej aj rošt, ktorý bol podľa legendy použitý pri mučení svätca.

Zdroj: Katolícke noviny