Svätá Helena

Svätá Helena, celým menom Flavia Júlia Helena Augusta, bola matkou cisára Konštantína Veľkého.

Ako sa Helena dostala ku kresťanstvu, nevieme s istotou povedať. Obrátila sa asi vo veku šesťdesiat rokov a robila mnoho vecí v prospech Cirkvi a charity. Jej zásluhou boli v Ríme a vo Svätej zemi postavené viaceré chrámy. Snažila sa aj vplývať na svojho syna, aby prijal kresťanstvo. Ten bol voči kresťanom veľmi ústretový, hoci pokrstený bol až na smrteľnom lôžku.

Koncom roka 326 sa svätá Helena vydala na púť do Svätej zeme. Na tejto púti podľa tradície objavila pozostatky kríža, na ktorom zomrel Ježiš Kristus.

Zdroj: Životopisy svätých