Svätý Bernard z Clairvaux, opát, učiteľ Cirkvi

Narodil sa roku 1090  neďaleko Dijonu vo Francúzsku ako tretie zo siedmich detí burgundského šľachtica Tezelina na rodinnom zámku.

Spolu so svojimi štyrmi bratmi a asi 30 mladými mužmi vstúpil Bernard vo svojich 22 rokoch do kláštora cisterciánskeho rádu. Už o tri roky neskôr sa stal vo svojich 25 rokoch zakladajúcim opátom kláštora Clairvaux. Za svojho života založil takmer 70 ďalších kláštorov.

Bernard z Clairvaux až do svojej smrti udržoval vzťahy s takmer všetkými veľkými osobnosťami svojej doby. O jeho rady sa zaujímali pápeži, biskupi, kňazi a bratia všetkých rádov i panovníci rôznych krajín. Známy sa stal aj ako ohnivý kazateľ križiackych výprav.

Bernard, ktorý mal všetky možnosti na „kariéru“ v cirkevnej hierarchii, zostal po celý život pokorný a skromný. Stelesňoval ideálny obraz mnícha. Všetky čestné úrady, ktoré mu ponúkali, rozhodne odmietal. Svojím príkladom vynikajúcim spôsobom viedol bratov k čnostiam. Na zobrazeniach od 15. stor. ho niekedy vidieť s diablom na reťazi ako poukazom na prekonanie všetkých pokušení. Ďalej máva pri sebe kríž, umrlčiu lebku, symboly utrpenia, ruženec, ktorý poukazuje na jeho úctu k Božej Matke. Bernardov vzťah k Panne Márii bol ovplyvnený už v detskom veku, keď ju na Vianoce videl vo sne  s novorodeným Spasiteľom v náručí, a častou rozjímavou modlitbou.

Zdroj: Životopisy svätých