Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 6. deň

Téma: Prívetivo prijímať iných

„Choďte a prinášajte ovocie, aby vaše ovocie zostávalo.“ (Ján 15, 16b)

Biblické zamyslenie na dnes je tu.

Ježišu Kriste,
túžime bezvýhradne prijímať bratov a sestry, ktorí sú medzi nami.
Ty vieš, ako často sa cítime bezmocní zoči-voči ich utrpeniu, no ty nás vždy predchádzaš, ty si ich už prijal vo svojom súcite.
Prihovor sa im cez naše slová, pomôž im cez naše činy a nech tvoje požehnanie spočinie na nás všetkých.
Amen.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 5. deň

Téma: Nechajte sa premeniť Slovom

„Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.“ (Ján 15, 3)

Biblické zamyslenie na dnes je tu.

Buď zvelebený Bože, náš Otec,
za dar tvojho slova vo Svätom písme.
Buď zvelebený za jeho premieňajúcu moc.
Pomôž nám zvoliť si život a veď nás svojím Duchom, aby sme mohli zakúsiť šťastie, o ktoré sa tak veľmi chceš s nami podeliť.
Amen.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 4. deň

Téma: Spoločne sa modliť

„Už vás nenazývam sluhami… Nazval som vás priateľmi.“ (Ján 15, 15)

Biblické zamyslenie na dnes je tu.

Pane Ježišu,
celý tvoj život bol modlitbou, dokonalou harmóniou s tvojím Otcom.
Nauč nás skrze svojho Ducha modliť sa v súlade s tvojou láskyplnou vôľou.
Nech sa veriaci celého sveta spoja v prosbách a chválach a nech príde tvoje kráľovstvo lásky.
Amen.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 3. deň

Téma: Vytvárať jedno telo

„Milujte sa navzájom tak, ako som vás miloval ja.“ (Ján 15, 12b)

Dnešné biblické zamyslenie tu.

Bože, náš nebeský Otče,
zjavuješ nám svoju lásku prostredníctvom Krista
a prostredníctvom našich bratov a sestier.
Otvor naše srdcia,
aby sme sa dokázali navzájom prijímať aj s našimi rozdielmi a žiť v odpustení.
Daj, aby sme žili zjednotení v jednom tele,
aby tak vyšiel na svetlo dar, ktorým je každý človek.
Nech sme všetci spolu odrazom živého Krista.
Amen.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 2. deň

Téma: Vnútorne dozrievať

„Zostaňte vo mne a ja zostanem vo vás.“ (Ján 15, 4a)

Dnešné biblické zamyslenie tu.

Duchu Svätý,
daj, nech dokážeme prijať Kristovu prítomnosť do svojho srdca a starať sa o ňu ako o tajomstvo lásky.
Živ naše modlitby, objasňuj nám Písma,
konaj prostredníctvom nás,
aby v nás krok za krokom rástlo ovocie tvojich darov.
Amen.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 1. deň

Téma: Povolaní Bohom

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás.“ (Ján 15, 16a)

Dnešné biblické zamyslenie tu.

Ježišu Kriste,
ty nás hľadáš, ty nám chceš ponúknuť svoje priateľstvo a viesť nás k čoraz plnšiemu životu.
Daruj nám odvahu odpovedať na tvoje povolanie,
aby sme mohli byť premenení a stať sa svedkami tvojej nežnosti k svetu.
Amen.

Cirkev začne týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, má vyše polstoročie

Bratislava 17. januára (TK KBS) Katolícka cirkev začne v pondelok týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý každoročne vrcholí 25. januára, sviatkom obrátenia sv. apoštola Pavla…

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2021 pripravila mníšska komunita z Grandchamp. Na základe textu z Jánovho evanjelia 15, 1 – 17 vybrala tému: „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia.“

[celý článok]

 

Pomôžme zomierajúcim obetovaním korunky Božieho milosrdenstva

Mnohí ľudia v tomto čase zomierajú v nemocnici sami a opustení a často nezmierení s Bohom a duchovne nepripravení. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, nás pozýva, aby sme si duchovne adoptovali zomierajúcich na covid-19.

Sadnime si duchovne na diaľku vedľa lôžka neznámeho zomierajúceho človeka a obetujme za neho modlitbu korunky v hodine milosrdenstva, aby sme mu vyprosili milosrdenstvo v okamihu odchodu z tohto sveta.

„Keď sa pri zomierajúcom budú modliť túto korunku, uzmieri sa Boží hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplaví dušu.“ (Den. 811)

„Keď sa túto korunku budú modliť pri zomierajúcich, postavím sa medzi otca a zomierajúcu dušu nie ako spravodlivý sudca, ale ako milosrdný spasiteľ.“ (Den. 1541)

K modlitbe korunky Božieho milosrdenstva sa môžeme pripojiť každý deň o 15.00 hod. prostredníctvom vysielania TV LUX, Rádia Lumen alebo Rádia Mária Slovensko.

Ako sa modlí korunka k Božiemu milosrdenstvu.