Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 5. deň

Téma: Nechajte sa premeniť Slovom

„Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.“ (Ján 15, 3)

Biblické zamyslenie na dnes je tu.

Buď zvelebený Bože, náš Otec,
za dar tvojho slova vo Svätom písme.
Buď zvelebený za jeho premieňajúcu moc.
Pomôž nám zvoliť si život a veď nás svojím Duchom, aby sme mohli zakúsiť šťastie, o ktoré sa tak veľmi chceš s nami podeliť.
Amen.