Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 6. deň

Téma: Prívetivo prijímať iných

„Choďte a prinášajte ovocie, aby vaše ovocie zostávalo.“ (Ján 15, 16b)

Biblické zamyslenie na dnes je tu.

Ježišu Kriste,
túžime bezvýhradne prijímať bratov a sestry, ktorí sú medzi nami.
Ty vieš, ako často sa cítime bezmocní zoči-voči ich utrpeniu, no ty nás vždy predchádzaš, ty si ich už prijal vo svojom súcite.
Prihovor sa im cez naše slová, pomôž im cez naše činy a nech tvoje požehnanie spočinie na nás všetkých.
Amen.