Svätý Vincent zo Zaragozy, diakon a mučeník

Dvadsiateho druhého januára roku 304 zomrel v Zaragoze vo Valencii po ukrutnom mučení pre svoju vieru v Boha diakon Vincent. Úcta k sv. Vincentovi zo Zaragozy sa zakrátko rozšírila v celej Cirkvi.

Viac tu.