Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 4. deň

Téma: Spoločne sa modliť

„Už vás nenazývam sluhami… Nazval som vás priateľmi.“ (Ján 15, 15)

Biblické zamyslenie na dnes je tu.

Pane Ježišu,
celý tvoj život bol modlitbou, dokonalou harmóniou s tvojím Otcom.
Nauč nás skrze svojho Ducha modliť sa v súlade s tvojou láskyplnou vôľou.
Nech sa veriaci celého sveta spoja v prosbách a chválach a nech príde tvoje kráľovstvo lásky.
Amen.