Nedeľa Božieho slova

Dnes, v tretiu nedeľu v Cezročnom období, je Nedeľa Božieho slova. Ustanovil ju pápež v roku 2019. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Poukazuje na dôležitosť čítania, rozjímania a dennej modlitby s Božím slovom.

V Jánovej apokalypse sa píše, že „Pán stojí pri dverách a klope. Kto počúvne jeho hlas a otvorí mu dvere, k tomu vojde a bude s ním večerať (porov. Zjv 3, 20). Kristus Ježiš zaklope na naše dvere skrze Sväté písmo. Ak počúvame a otvárame dvere našej mysle a srdca, potom vstúpi do nášho života a zostane s nami“.

František Trstenský o Nedeli Božieho slova. Celý článok tu.