Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 8. deň

Téma: Zmieriť sa s celým stvorenstvom

„Aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná.“ (Ján 15, 11)

Dnešné biblické zamyslenie je tu.

Ó, trikrát svätý Bože,
ďakujeme ti, že si nás stvoril a miluješ nás.
Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť v nás a v stvorení.
Daj, nech dokážeme hľadieť na svet, ako naň hľadíš ty – s láskou.
Nech sme v nádeji tohto pohľadu schopní budovať svet, v ktorom bude prekvitať pokoj a spravodlivosť, na slávu tvojho mena. Amen.