Svätý Blažej, biskup a mučeník

Podľa legendy jedna vdova s plačom priniesla k Blažejovi svoje dieťa, ktorému v hrdle zostala trčať rybia kosť, a prosila ho o pomoc. Blažej sa vrúcne pomodlil, požehnal dieťa a chlapec sa uzdravil. Aj po Blažejovej smrti sa diali zázraky uzdravenia. Vyvinula s tradícia, že na sviatok sv. Blažeja (3. februára) sa udeľuje blažejské požehnanie – požehnanie hrdla.

Sv. Blažej patril medzi štrnástich pomocníkov v núdzi. Je veľmi uctievaný. Len v samotnom Ríme je päť kostolov zasvätených práve jemu.

Viac o sv. Blažejovi, pomocníkovi pre dobrú spoveď, proti bolestiam hrdla, kašľu, ochoreniam hrtana tu.