Obetovanie Pána – Hromnice

Na sviatok Obetovania Pána, ľudovo Hromnice, v úvode svätej omše kňaz požehnáva sviece. Hromničná sviečka má byť v každej kresťanskej domácnosti. Veriaci ju zapaľujú pri zvláštnych príležitostiach – keď im hrozí akékoľvek zlo, napríklad v čase búrky či živelných pohrôm – a prosia pri nich o odvrátenie nebezpečenstva. Hromničky sa zapaľujú aj pri umierajúcom a pri mŕtvom.

Panna Mária po štyridsiatich dňoch od narodenia prináša dieťa Ježiša do jeruzalemského chrámu, aby ho ako prvorodeného zasvätila Bohu. Tento deň sa preto zvykne sláviť aj ako deň zasväteného života – rehoľníci a rehoľníčky si pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu. V tento deň si pred miestnym biskupom symbolicky obnovujú svoje rehoľné sľuby (chudoby, čistoty a poslušnosti), ktorých zložením sa vydali na cestu nasledovania Ježiša Krista. Deň zasväteného života zaviedol v roku 1997 pápež Ján Pavol II.

O obetovaní Pána a dnešnom sviatku tu.