Panna Mária Lurdská

Jedenásty február je dňom spomienky na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú. V tento deň sa v roku 1858 Panna Mária prvý raz zjavila pri Massabiellskej jaskyni neďaleko Lúrd svätej Bernadete Soubirousovej.

Bernadeta mala štrnásť rokov, keď sa jej zjavila nádherná Pani v jaskyni v lese pri zbieraní dreva. Bola odetá v bielom, prepásaná modrou stuhou, v rukách držala ruženec a pri nohách mala žlté ruže. Potom sa jej zjavila ešte sedemnásťkrát. Až pri šestnástom zjavení – 25. marca – sa jej Bernadeta odvážila spýtať, kto je. Panna Mária jej odpovedala: „Som Nepoškvrnené počatie.“

Štyri roky predtým pápež Pius IX. vyhlásil dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Pre nás to znamená, že treba veriť, že Márie sa nikdy žiadny hriech nedotkol. Ani dedičný. Keď to Mária o sebe v Lurdoch vyhlásila, bolo to potvrdenie, že to tak naozaj je.

Ďalšie posolstvo, ktoré pochádza z týchto zjavení, je Božie milosrdenstvo. Panna Mária sa zjavila s výzvou na pokánie a s uistením, že Boh hriešnikom chce odpustiť.

Pri Massabiellskej jaskyni sa potom odohralo množstvo uzdravení a zázrakov. Lurdy sa stali jedným z najvýznamnejších pútnických miest. Množstvo ľudí sem prichádza, aby prosili o uzdravenie a mnohí sú vypočutí. Jedenásty február sa slávi ako Svetový deň chorých.


Nepoškvrnená Panna, naša Matka,
ktorá si sa zjavila nepatrnému dieťaťu,
pomôž nám svojím mocným príhovorom,
aby sme ustavične žili v pokore a úprimnosti pravých Božích dietok a stali sa účastnými nebeského požehnania.
Vypros nám milosť, aby sme za svoje spáchané hriechy činili pokánie,
vystríhali sa od tejto chvíle každého hriechu
a horlivo sa snažili stále viac napredovať v pravej čnosti.
Aby sa nám tvoje materinské srdce nikdy nezatvorilo,
ale vždy bolo otvorené a bez prestania nám vyprosovalo tie milosti, ktoré by v nás rozohnili božskú lásku a robili nás stále hodnejšími večnej koruny,
aby sme raz s tebou, nepoškvrnená Panna,
trojjediného Boha mohli chváliť a velebiť na veky vekov. Amen.

Zdroj – Modlitba.sk