Kongregácia zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista

 

V stredu 17. februára si pripomínajú zmŕtvychvstalci (resurrekcionisti) 185. výročie vzniku svojej kongregácie. Rehoľný dom majú aj na Slovensku – vo Veľkých Levároch. Od roku 1997 spravujú aj farnosť Malé Leváre.

Základy Kongregácie zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista položil 17. februára 1836 počas emigrácie v Paríži Bohdan Jaňski – človek, ktorý verejne konal pokánie.

Prvé rehoľné sľuby zložili siedmi bratia o šesť rokov neskôr na sviatok zmŕtvychvstania Pána v katakombách sv. Šebastiána v Ríme. Z vnuknutia Ducha Svätého sa rozhodli zasvätiť svoj život zmŕtvychvstalému Spasiteľovi a nazvali sa bratmi zmŕtvychvstania, lebo zomreli hriechu a s Ježišom vstali z mŕtvych k novému životu v pravde a láske.

Viac o Kongregácii zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista, o jej zakladateľoch Bohdanovi Jaňskom, Petrovi Semenenkovi a Hieronimovi Kajsiewiczovi, o činnosti a charizme zmŕtvychvstalcov si prečítajte tu.


Modlitba za blahorečenie zakladateľov resurrekcionistov

Ježišu, zmŕtvychvstalý Pane,
tvoji služobníci Bohdan Jaňski, Peter Semenenko, Hieronim Kajsiewicz sa snažili hlásať veľkonočné tajomstvo, umierajúc sebe samým, aby mohli mocou Ducha Svätého žiť v tebe a pre teba.
Žehnaj ich povýšeniu na oltár, aby príkladom svojho života a veľkonočnou dynamikou každodenného umierania a zmŕtvychvstávania dávali nádej na nový život mnohým z tvojich bratov a sestier, ktorí sú znechutení neustálym bojom s hriechmi, chybami a ľudskou slabosťou. Amen.