Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii Nanebovzatej.

 Dnes je streda, 30. novembra 2022
Modlime sa za farnosť:
Veľká Paka, dekanát Šamorín

 

Oznamy

27. November – 4. december 2022 

Liturgický kalendár

Nedeľa
Prvá adventná nedeľa

Streda
Svätého Ondreja, apoštola, sviatok

Sobota
Svätého Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Nedeľa
Druhá adventná nedeľa

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
8.30 h – za † rodičov Janákovcov a brata Ľudovíta

Utorok
16.30 h – za † Máriu Galbovú, zádušná svätá omša

Štvrtok
16.30 h – za † Augustína a Jozefínu Fošnárovcov, brata Ferdinanda a rodičov z oboch strán

Piatok
16.30 h – spoločná svätá omša za zosnulých

Nedeľa
8.30 h – za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie


Tento týždeň máme prvý piatok mesiaca, svätá spoveď bude vždy pred svätou omšou.
Chorých a starších navštívim v piatok doobeda.


Vo štvrtok pred svätou omšou bude od 16.00 h poklona Oltárnej sviatosti.
 

Dnes v prvú adventnú nedeľu sa po svätej omši koná zbierka na charitu.
 

Minulú nedeľu ste na farské investície obetovali 255 eur. Za vaše milodary vyslovujem Pán Boh zaplať.
 

Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

Slávnosť výročia posviacky kostola sa slávi v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre

Telefón: 034/779 41 08

E-mail: 
faravlevare@gmail.com
farnostmalelevare.sk

Číslo účtu farnosti Malé Leváre: 
SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.