Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 3. deň

Téma: Vytvárať jedno telo

„Milujte sa navzájom tak, ako som vás miloval ja.“ (Ján 15, 12b)

Dnešné biblické zamyslenie tu.

Bože, náš nebeský Otče,
zjavuješ nám svoju lásku prostredníctvom Krista
a prostredníctvom našich bratov a sestier.
Otvor naše srdcia,
aby sme sa dokázali navzájom prijímať aj s našimi rozdielmi a žiť v odpustení.
Daj, aby sme žili zjednotení v jednom tele,
aby tak vyšiel na svetlo dar, ktorým je každý človek.
Nech sme všetci spolu odrazom živého Krista.
Amen.