Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 1. deň

Téma: Povolaní Bohom

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás.“ (Ján 15, 16a)

Dnešné biblické zamyslenie tu.

Ježišu Kriste,
ty nás hľadáš, ty nám chceš ponúknuť svoje priateľstvo a viesť nás k čoraz plnšiemu životu.
Daruj nám odvahu odpovedať na tvoje povolanie,
aby sme mohli byť premenení a stať sa svedkami tvojej nežnosti k svetu.
Amen.