Sviatok Krstu Krista Pána

Krst Ježiša v rieke Jordán je medzníkom v jeho pozemskom živote, pretože je začiatkom jeho verejného účinkovania. Pôvodne si ho Cirkev pripomínala spolu s poklonou troch mudrcov a s prvým Ježišovým zázrakom v Káne na sviatok Zjavenia Pána (6. januára). Od r. 1969 sa však slávi osobitne, a to v nedeľu po Zjavení Pána. Vešperami sviatku Krstu Pána sa končí vianočné obdobie.

Zdroj – TK KBS