Služba upratovania

8. – 13. apríl

Prvá ruža, horliteľka A. Síthová

15. – 20. apríl

Druhá ruža, horliteľka D. Kopiarová

22. – 27. apríl

Tretia ruža, horliteľka A. Kujanová

29. apríl – 4. máj

Štvrtá ruža, horliteľka A. Mošovská

6. – 11. máj

Piata ruža, horliteľka E. Marčíková