Oznamy

Liturgický kalendár

Nedeľa 21. apríla
Štvrtá veľkonočná nedeľa

Utorok 23. apríla
Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok 25. apríla
Svätého Marka, evanjelistu, sviatok

Nedeľa 28. apríla
Piata veľkonočná nedeľa

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 21. apríla
8.30 h – za † Emila a Jozefu Hollých, dcéru, zaťov a ostatnú zomrelú rodinu

Utorok 23. apríla
17.30 h – za † Juraja a Máriu Galbovcov

Piatok 26. apríla
17.30 h – za † rodičov Klasovcov Jozefku, Alojza, syna Jozefa a rodičov z oboch strán

Nedeľa 28. apríla
8.30 h – za † Jaroslava Slámu a rodičov z oboch strán


V piatok 26. apríla bude v našej farnosti celodenná poklona Oltárnej sviatosti, ktorá sa začne o 10.00 h a bude ukončená pred svätou omšou. Povzbudzujem vás k súkromnej poklone cez deň.
 

Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam v utorok o 17.30 h na svätú omšu a po nej na stretnutie.
 

Dnes po svätej omši je zbierka na seminár našej rehole.
 

Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročné slávnosti kostola

Hody sa vo farnosti Malé Leváre slávia v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Výročie posviacky kostola si pripomíname 25. októbra.