Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii Nanebovzatej.

 Dnes je pondelok, 6. februára 2023
Modlime sa za farnosť:
Bratislava-Svätej Rodiny, dekanát Bratislava-Juh

 

Oznamy


Liturgický kalendár

Nedeľa 5. februára
Piata nedeľa v Cezročnom období

Pondelok 6. februára
Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Piatok 10. februára
Svätej Školastiky, panny, spomienka

Sobota 11. februára
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, spomienka

Nedeľa 12. februára
Šiesta nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 5. februára
8.30 h – za † rodičov Viktora a Júliu Plušovcov, brata Jozefa a starých rodičov

Utorok 7. februára
16.30 h – za † Angelu a Jozefa Čermákovcov, Paulínu Exnerovú, synov Štefana a Konštantína

Štvrtok 9. februára
16.30 h – za † Máriu a Františka Hollých a rodičov z oboch strán (č. 255)

Nedeľa 12. februára
8.30 h – za dar viery pre deti


V sobotu 11. februára je Svetový deň chorých, vo svojich modlitbách preto obzvlášť pamätajme na seniorov a chorých.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

Slávnosť výročia posviacky kostola sa slávi v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre

Telefón: 034/779 41 08

E-mail: faravlevare@gmail.com

Webstránka: farnostmalelevare.sk

Číslo účtu farnosti Malé Leváre: 
SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.