Obetovanie Pána – Hromnice

Na sviatok Obetovania Pána, ľudovo Hromnice, v úvode svätej omše kňaz požehnáva sviece. Hromničná sviečka má byť v každej kresťanskej domácnosti. Veriaci ju zapaľujú pri zvláštnych príležitostiach – keď im hrozí akékoľvek zlo, napríklad v čase búrky či živelných pohrôm – a prosia pri nich o odvrátenie nebezpečenstva. Hromničky sa zapaľujú aj pri umierajúcom a pri mŕtvom. Pokračovať v čítaní „Obetovanie Pána – Hromnice“