Nedeľa Božieho slova

Dnes, v tretiu nedeľu v Cezročnom období, je Nedeľa Božieho slova. Ustanovil ju pápež v roku 2019. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Poukazuje na dôležitosť čítania, rozjímania a dennej modlitby s Božím slovom.

V Jánovej apokalypse sa píše, že „Pán stojí pri dverách a klope. Kto počúvne jeho hlas a otvorí mu dvere, k tomu vojde a bude s ním večerať (porov. Zjv 3, 20). Kristus Ježiš zaklope na naše dvere skrze Sväté písmo. Ak počúvame a otvárame dvere našej mysle a srdca, potom vstúpi do nášho života a zostane s nami“.

František Trstenský o Nedeli Božieho slova. Celý článok tu.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 7. deň

Téma: Rásť v jednote

„Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Ján 15, 5a)

Biblické zamyslenie na dnes je tu.

Duchu Svätý,
ty oživujúci oheň a jemný dych, príď a prebývaj v nás.
Obnov v nás vášnivú túžbu po jednote, aby sme žili s vedomím puta, ktorým sme v tebe spojení.
Daj, nech sa všetci kresťania, ktorí si obliekli pri krste Krista, spoja a spoločne vydávajú svedectvo o nádeji, ktorá ich posilňuje.
Amen.

Svätý František Saleský, biskup, učiteľ Cirkvi

Dvadsiaty štvrtý január je dňom spomienky na sv. Františka Saleského.

„V dnešnej dobe, v ktorej mnohí ľudia pociťujú nepokoj, úzkosť až depresiu, je to práve František Saleský so svojím postojom jednoduchosti a radosti, ktorý nám môže svojimi radami pomôcť, ako ostať pokojným aj v tých najťažších situáciách života.“ (Zasvätený život)

O živote sv. Františka Saleského si prečítajte tu.